Skovlandbrug

Skovlandbrug, eller skovlandbrugsystemer, er en bæredygtig landbrugspraksis, der kombinerer dyrkning af afgrøder, opdræt af husdyr og skovbrug på samme område. Det er en integreret tilgang, der tager højde for både økonomiske og miljømæssige aspekter af landbruget.

I skovlandbrugssystemer plantes træer sammen med afgrøder eller græsarealer, og der skabes en diversitet af afgrøder og planter, som skaber en økologisk og produktivt kompleksitet. Træerne kan være frugttræer, nøddetræer, medicinske planter eller træer af økonomisk værdi. De giver skygge, hjælper med at bevare fugtighed og næringsstoffer i jorden, forbedrer jordens kvalitet og tilbyder også muligheder for indkomst fra træprodukter.

Skovlandbrug har flere fordele. For det første øger det landbrugsproduktionen pr. hektar ved at udnytte den vertikale dimension med træer, der udnytter sollys og jordressourcer, som normalt ikke ville blive udnyttet. Dette kan øge fødevaresikkerheden og indkomsten for landmændene. For det andet hjælper skovlandbrug med at bevare og genoprette jordens frugtbarhed ved at mindske jorderosion, bevare jordfugtighed og tilføre organiske stoffer til jorden. Dette reducerer behovet for kunstgødning og pesticider. For det tredje bidrager skovlandbrug til bevarelse af biodiversitet ved at skabe et varieret økosystem, der tiltrækker forskellige arter af insekter, fugle og andre dyreliv.

Skovlandbrug kan tilpasses til forskellige klimaer og landskaber rundt om i verden. Det kan være en del af løsningen på udfordringerne ved intensivt konventionelt landbrug, herunder jorderosion, vandforurening og tab af biodiversitet. Ved at skabe mere bæredygtige og økologisk integrerede landbrugssystemer kan skovlandbrug spille en vigtig rolle i at opnå fødevaresikkerhed og samtidig beskytte miljøet.