Nyheder

 

Om Lærkegård – Bæredygtighed og Selvforsyning

I vores lille projekt på Lærkegård forsøger Camilla og jeg at imødegå den sejlivede myte der hersker omkring traditionelt landbrug som den eneste måde at dyrke fødevarer på. Det er en destruktiv myte skabt af industrien som er rodfæstet i en form for snæver økonomisk tænkning og manglende opmærksomhed på alternative metoder. 

Virkeligheden byder på utroligt mange bæredygtige og innovative alternative metoder inden for landbrug, som vil være i stand til at afløse de konventionelle tilgange. Syntropisk skovbrug, økologisk landbrug, permakultur og vertikale gårde er blot nogle få eksempler der har vist sig at være succesfulde og bæredygtige.

Skovlandbrug

På Lærkegård er vi godt i gang med at oprette et skovlandbrug efter permakulturelle principper hvor landbrugsafgrøder og træer arbejder sammen i symbiose (skovhave på billedet herover). Træerne kan tilføre jorden næringsstoffer og hjælpe med at forbedre jordkvaliteten. Samtidig kan de give skygge og skabe et mere stabilt mikroklima for landbrugsafgrøderne.

Syntropisk Landbrug

Vi arbejder også på at oprette et Syntropisk landbrug på det stykke jord som ligger på den anden side af vejen langs togbanen. Syntropisk landbrug er en type agroskovbrug, der efterligner strukturen og funktionen af naturlige skove for at skabe produktive og bæredygtige fødevaresystemer. Det involverer plantning af en bred vifte af afgrøder i “konsortier” og forvaltning af dem på en måde, der fremmer gensidig støtte og samarbejde mellem forskellige arter. Hvert element i skoven tjener et formål, og kombinationen af disse elementer skaber et sammenhængende økosystem, der er mere modstandsdygtigt over for sygdomme, skadedyr og klimaændringer.

Filosofi for bæredygtigt samspil

Ved at opbygge og bevare jordens frugtbarhed og biodiversitet ønsker vi at skabe et landbrugssystem, der kan opretholde sig selv over tid uden at udarme sine ressourcer. Permakultur og Syntropisk landbrug er derfor mere end bare en landbrugspraksis. Det er en livsfilosofi som er rodfæstet i idéen om symbiose og langsigtet tænkning til gensidig fordel mellem mennesker og natur.